Plastový odpad se stal jednou z největších výzev ochrany životního prostředí.

Záleží nám na to, jakou plastovou stopu po sobě každý den zanecháme, a proto ve společnosti Alcon nesdílíme jen jasnou vizi, ale především čistíme oceány. Jako globální lídr v oblasti péče o zrak bereme zodpovědnost vůči naší planetě vážně - za nás i za vás. Společně tak pracujeme na udržitelnější budoucnosti.
Co to znamená?

Za každou tunu plastu použitého v našich kontaktních čočkách DAILIES TOTAL1™ a PRECISION1™* Plastic Bank™ sesbírá stejné množství plastu vázaného na oceán v ohrožených pobřežních komunitách.
Každým nákupem kontaktních čoček PRECISION1™ a DAILIES TOTAL1™ přispíváte k našemu ročnímu závazku sbírat plasty z oceánu ve spolupráci s Plastic Bank™ - odstranění plastů na jedno použití.
Konkrétně

Prostřednictvím spolupráce s Plastic Bank™ v roce 2022 kompenzujeme plasty, použité v našich denních kontaktních čočkách, sběrem ekvivalentního množství plastu nacházejícího se v oceánu.

Více než

sesbíraných plastových lahví

Proč Plastic Bank™?


Plastic Bank™ zastavuje zvyšování plastů v oceánech a zároveň zlepšuje životy těch, kteří je pomáhají sbírat.
Z každé tuny plastu, kterou použijeme v našich jednodenních kontaktních čočkách, sesbírá Plastic Bank™ stejné množství plastů vázaných na oceán v ohrožených pobřežních komunitách.

Plastic Bank™ buduje etické recyklační ekosystémy v ohrožených pobřežních komunitách.
Sběratelé Plastic Bank™ získávají za nasbírané materiály bonusy, které jim pomáhají získat přístup k základním rodinným potřebám jako jsou potraviny, pomůcky na vaření, školné či zdravotní pojištění.

Proto je společnost Alcon hrdá na to, že si za svého partnera vybrala právě Plastic Bank™.
Společně řešíme enviromentální i sociální výzvy, abychom se zbavili, nebo se pokusili snížit, množství plastů, které se nacházejí v oceánu, a zároveň zlepšili životy dotčených komunit.
A co bude dál?
Pokračujeme v revizi a zlepšování našich procesů a produktů každý den, a nikdy neztrácíme ze zřetele naše odhodlání pomáhat lidem vidět skvěle. Naše spolupráce vytváří enviromentální, sociální a ekonomický dopad.

Alcon neustále usiluje o větší udržitelnost a stanovuje si ambiciozní cíle jako jsou:


Udržitelné produkty a služby
90% snížení odpadu materiálu.

Energetická efektivnost a snižování skleníkových plynů
40 dokončených projektů na úsporu energie

Snížení provozního odpadu
Dokončena politika nulového výrobního odpadu

Správa vody
Ušetřeno 210 milionů litrů vody
Reference:
1. EEA, UK, Switzerland, Ukraine & selected distributor markets. 2. Internal data (Projected use in our DAILIES TOTAL1™, DAILIES TOTAL1™ MULTIFOCAL, PRECISION1™ and PRECISION1™ for ASTIGMATISM in Europe (EEA, UK, Switzerland, Ukraine & selected distributor markets), Russia, Australia and New Zealand). Čistá plastová neutralita je stanovena nákupem kreditů od Plastic Bank™. Kredit představuje sběr a přeměnu jedné tuny plastu, který se může dostat nebo je určen pro vodní ploichy. Alcon nakupuje kredity rovnající se váze plastu v blistru a kontaktních čočkách DAILIES TOTAL1™, DAILIES TOTAL1™ MULTIFOCAL, PRECISION1™ a PRECISION1™ pro ASTIGMATISMUS v Evropě (EHP, Spojené království, Švýcarsko, Ukrajina a vybrané distribuční trhy), Rusko, Austrálie a Nový Zéland, v roce 2022 ve spolupráci s Plastic Bank™.